Kontakt

HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o.
Bánovská cesta 11
010 01 Žilina

Kontaktné údaje

Tel.: +421 41 70 77 810
Email: horvat@horvat.sk

Fakturačné údaje

IČO: 36 400 980
IČ DPH: SK 2020099477

Zápis v Obchodnom registri, vložka číslo: 13119/L.

Informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe

Náš tím

Kontakt