Náš tím

Vedenie

Ing. Miloš Horvát, konateľ spoločnosti
Mobil: +421 911 801 382
E-mail: milos@horvat.sk

Ing. Juraj Jánošík, riaditeľ spoločnosti
Mobil: +421 911 514 772
E-mail: janosik@horvat.sk

Sekretariát

Dana Lúčanová, asistentka
Tel.: +421 41 70 77 810
Mobil: +421 911 514 791
E-mail: horvat@horvat.sk

Obchodno-technické oddelenie

Ing. Michaela Hýlová, projektant, autorizovaný stavebný inžinier
Mobil: +421 911 514 782
E-mail: hylova@horvat.sk

Daniel Dubaj,
Mobil: +421 911 514 777
E-mail: dubaj@horvat.sk

Dušan Gráč,
Mobil: +421 911 514 778
E-mail: grac@horvat.sk

Realizácia zákaziek

Richard Romančík, výrobný riaditeľ
Tel.: +421 41 70 77 822
Mobil: +421 911 514 804
E-mail: romancik@horvat.sk

Ing. Ľuboš Pelikán, technik realizácie
Tel.: +421 41 70 77 822
Mobil: +421 911 514 812
E-mail: pelikan@horvat.sk

Ján Hanuliak, technik realizácie
Tel.: +421 41 70 77 822
Mobil: +421 911 514 776
E-mail: jhanuliak@horvat.sk

Nákup a logistika

Adela Bondorová, vedúca oddelenia
Mobil: +421 911 514 786
E-mail: bondorova@horvat.sk

Janka Bírošová,
E-mail: birosova@horvat.sk

Ing. Matej Nagy,
Mobil: +421 911 514 788
E-mail: nagy@horvat.sk

Kontakt

Kontakt