Zelená domácnostiam

Tepelné čerpadlá.

Inštaláciu zariadení podporenú z národného projektu Zelená domácnostiam môžu zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb len zhotovitelia, ktorí splnia požadované podmienky. Spoločnosť HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o. patrí medzi registrovaných zhotoviteľov.

Viac informácií na zelena domacnostiam.sk

 

 

 

 

Kontakt